Beogradski Festival Harmonike | Pravilnik takmičenja
Belgrade Accordion Festival presents a series of events taking place in Belgrade, Serbia. It consists of an accordion player competition, concerts, master classes and lectures.
festival, harmonika, harmonike, takmicenje, master klas, master klasovi, accordion, fest, beograd, beogradski, bfh, competition, 2019
703
page-template-default,page,page-id-703,page-child,parent-pageid-403,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Pravilnik takmičenja

ČLAN 1.

Udruženje ljubitelja harmonike „AKORDEON“iz Beograda, organizuje takmičenje učenika i studenata harmonike pod nazivom „BEOGRADSKI FESTIVAL HARMONIKE“. Takmičenje je javno muzičko-pedagoška manifestacija u kojoj učestvuju muzičke škole po pozivu,a  otvoreno je i za pedagoge i učenike koji to žele.

 

ČLAN 2.

Osnivač takmičenja je udruženje ljubitelja harmonike „AKORDEON“iz Beograda.

 

ČLAN3.

Takmičenje se odvija po pravilniku i propozicijama. Pravilnikom se regulišu elementi koji se tiču organizacije, a propozicijama se regulišu program kategorije i takmičarske discipline.

 

ČLAN 4.

Takmičenje je zamišljeno kao kulturno – muzička manifestacija festivalskog tipa, što podrazumeva osim takmičarskog dela i niz propratnih akcija (promocije,koncerti,predavanja,seminari,izložbe i sl.)

 

ČLAN 5.

Osnovni ciljevi i ideje koje su nas opredelile za osnivanje takmičenja su:davanje podrške nagrađenim takmičarima u njihovom daljem školovanju i profesionalnoj orjentaciji, pružanje prilike školama i pedagozima za veće ucešće u radu žirija, druženje i razmena informacija i pedagoških iskustava i na taj način izbegavanje stresnih situacija koje prate većinu takmičenja.

 

ČLAN 6.

Takmičenje se održava svake godine u martu mesecu. Tačan datum se usklađuje prema kalendaru Ministarstva prosvete i programu ostalih takmičenja u Republici Srbiji.

ČLAN 7.

Takmičarske discipline su: harmonika solo, kamerna muzika, orkestri harmonika. Organizator zadržava pravo da za pojedinu disciplinu uspostavi bijenalni način takmičenja ukoliko dođe do zaključka da je to svrsishodno i pedagoški opravdano.

Takmičenje je organizovano po godištu.

 

ČLAN 8.

Organizacioni odbor takmičenja usvaja pravilnik takmičenja, uspostavlja propozicije takmičenja i pravilnik o radu žirija.

 

ČLAN 9.

Organizacioni odbor ima najmanje 4 člana, a bira se za svaku godinu ponovo.

 

ČLAN 10.

Odbor se bavi pripremama i organizovanjem takmičenja.

 

ČLAN 11.

Prijavljivanje učenika se vrši najkasnije 15 dana do početka takmičenja. Prijave su pojedinačne na propisanom obrascu , a treba da sadrže:

  1. Ime i prezime učenika
  2. Program koji izvodi sa minutažom
  3. Naziv škole, ime pedagoga
  4. Kopiju izvoda iz matične knjige rodjenih ili pasoša za takmičare koji dolaze iz inostranstva.
  5. Dokaz o uplati kotizacije za učešće.

 

ČLAN 12.

Organizator Takmičenja prikuplja uplate od učesnika koje se koriste za organizovanje takmičenja. Sredstva koja se dobiju od sponzora i raznih institucija, koriste se za nagrađivanje, organizovanje pratećih programa i sl.

ČLAN 13.

Takmičenje je javno. Program se izvodi napamet, što nije obavezno u disciplinama kamerna muzika i orkestri harmonika.

 

ČLAN 14.

U svakoj kategoriji se može dodeliti neograničen broj nagrada. Žiri može proglasiti Laureata takmičenja za svako godište ponaosob i za celo takmičenje.

 

ČLAN 15.

Učesnike takmičenja ocenjuje stručni žiri sastavljen od 3 člana. Sekretar nema pravo ocenjivanja.

 

ČLAN 16.

Predsednika žirija bira organizacioni odbor.

 

ČLAN 17.

Pravilnik o radu žirija detaljno obuhvata sve vidove i pravila rada žirija, u skladu sa osnovnim principima samog takmičenja.

 

ČLAN 18.

Organizator zadržava pravo snimanja, izdavanja ili daljeg distribuiranja celog toka takmičenja.

 

ČLAN 19.

Na kraju takmičenja priredjuje se završni koncert najboljih takmičara, a može se organizovati i savetovanje na kome bi se razmotrilo održano takmičenje, kao i odgovarajući zaključci za održavanje narednog.

 

ČLAN 20.

Rezultati takmičenja, pedagoška dostignuća, kao i ukupan utisak o takmičenju mogu poslužiti kao osnov za održavanje seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja.