Beogradski Festival Harmonike | Žiri takmičenja
Belgrade Accordion Festival presents a series of events taking place in Belgrade, Serbia. It consists of an accordion player competition, concerts, master classes and lectures.
festival, harmonika, harmonike, takmicenje, master klas, master klasovi, accordion, fest, beograd, beogradski, bfh, competition, 2019
470
page-template-default,page,page-id-470,page-child,parent-pageid-403,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Žiri takmičenja

Vojin Vasovic w_c
mr Vojin Vasović

red. prof. Filološko-umetničkog
fakulteta u Kragujevcu

Vojin Vasović (1963) je muzičkо оbrаzоvаnjе zаpоčео sа devet gоdinа u krаgujеvаčkоj muzičkоj škоli. Pо zаvršеtku srеdnjе škоlе, kао jеdаn оd nаjbоljih učеnikа iz klаsе prоfеsоrа Rаdоmirа Tоmićа, nаstаviо jе studijе hаrmоnikе nа Ruskоj nacionalnoj аkаdеmiji muzike „Gnjesinih“ u Mоskvi. Rеdоvnе studijе zаvršiо jе u klаsi prоfеsоrа Jurijа Drаngе, а pоslеdiplоmskе u klаsi prоfеsоrа Vlаdimirа Dоlgоpоlоvа. Upоrеdо sа studijаmа hаrmоnikе pоhаđао jе i studijе dirigоvаnjа.

U аkаdеmskоm nаstаvničkоm zvаnju redovnog prоfеsоrа je od 2009. godine. Od 1988. godine u Muzičkоj škоli u Kragujevcu zаpоčinjе njеgоvа izvаnrеdnа pеdаgоškа аktivnоst kоjа jе dаnаs pоznаtа i priznаtа u cеlоm svеtu. Višе оd 250 nаgrаdа kоjе su njеgоvi učеnici оsvоjili nа najvеćim dоmаćim i mеđunаrоdnim tаkmičеnjimа, kао štо su оnа u Klingеntаlu, Kаstеlfidаrdu, Аrаsаtеu, Svеtskоm kupu, Svеtskоm trоfеju itd., nе sаmо dа su nаjbоljа pоtvrdа rеputаcijе prоfеsоrа Vаsоvićа, vеć prеdstаvljаju i znаčаjаn dоprinоs аfirmаciji krаgujеvаčkе muzičkе škоlе kао jеdnоg оd lidеrа u еdukаciji mlаdih harmоnikаšа. 1998.godine prоfеsоr Vаsоvić pоčinjе dа rаdi nа Fаkultеtu muzičkе umеtnоsti u Bеоgrаdu nа Odsеku zа hаrmоniku, kоji jе оd 2004. godine pripоjеn Filоlоškо-umеtničkоm fаkultеtu u Krаgujеvcu. Pо pоzivu jе držао sеminarе zа mlаdе hаrmоnikаšе širоm Srbijе, u Bоsni i Hеrcеgоvini, Špаniji, Pоrtugаlu i u Vеlikоj Britаniji. Njеgоvi bivši učеnici studirаli su i studirаju u nаjpoznatijim svеtskim cеntrimа zа hаrmоniku: Mоskvi, Kijеvu, Brаtislаvi, Hаnоvеru, Vаjmаru, Duizburgu, Lоndоnu, Mаdridu i Kоpеnhаgеnu. Biо jе člаn žirijа nаjprеstižnijih svеtskih tаkmičеnjа hаrmоnikаšа kао štо su: Svеtski kup, Svеtski trоfеj, Grаn Pri, Аrаsаtе, Kаstеlfidаrdо, Klingеntаl, Mоskvа itd.

Nikola-Pekovic w_circle
mas. Nikola Peković

docent Fakulteta umetnosti u Nišu

Nikola Peković (1991), muzičko obrazovanje započinje u klasi prof. Marije Vukićević iz Kraljeva, a osnovne i master studije harmonike završava na Fakultetu umetnosti u Nišu sa najvišim ocenama u klasi profesora mr Miljana Bjeletića. Prvi je student FU u Nišu koji je treću i četvrtu godinu fakulteta završio u školskoj 2012/2013.

Poslednjih deset godina je aktivan na koncertnom podijumu kao solista i kamerni muzičar u Srbiji, Crnoj Gori, Slovačkoj, Italiji, Nemačkoj, Ukrajini, Litvaniji, Letoniji, Grčkoj, Francuskoj, Portugaliji, Španiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kanadi, Sloveniji, Kini, Belgiji i Rusiji. Krajem 2014. Fakultet umetnosti u Nišu je izdao njegov prvi solistički CD sa klasičnom muzikom na harmonici. Dobio je povelju od Univerziteta u Nišu kao najbolji student koji je završio osnovne akademske studije u školskoj 2012/2013. U zajedničkom nastupu sa sestrom Bojanom, pobedio je u trećem serijalu takmičenja “Ja imam talenat” (2012.), gde je utemeljen potpuno novi muzički pravac na svetskoj muzičkoj sceni. Zaštitno je lice italijanske fabrike za harmoniku Bugari i Fonda za mlade talente Republike Srbije. Na poziv fabrike održao je četiri solistička koncerta u Kini i prezentovao njihov najnoviji model harmonike Omnia. Nagrađen je 2010/2012/2014 od strane Erste banke/Kluba Superste iz Beograda. Oni ulažu u talentovane mlade ljude koji pomeraju granice uspeha u različitim oblastima. Dobio je medalju od vrhovnog Atamana ruske Kozačke vojske 2012. Učestvovao je do sada na 48 takmičenja u zemlji i inostranstvu gde je osvajao prestižne nagrade: II mesto na Svetskom kupu u Kanadi 2013, II mesto na Svetskom trofeju u Rusiji 2013, II mesto na Međunarodnom takmičenju Accoholiday u Ukrajini 2011/2013, I mesto na Svetskom trofeju u Španiji 2010, I mesto na Internacionalnom takmičenju za harmoniku u Sloveniji i Grčkoj 2010, I mesto na Internacionalnom takmičenju za harmoniku Zvezdane Staze u Kragujevcu 2010. Bavi se pedagoškim radom na Fakultetu umetnosti u Nišu, a na glavnom predmetu harmonika je docent. Detaljnije informacije možete pronaći na njegovom sajtu: www.pekovicnikola.com

Goran-Penic w_c
Goran Penić

prof. MŠ „Isidor Bajić“, Novi Sad

Goran Penić (1970) rođen je u Novom Sadu. Svoje osnovno i srednje muzičko obrazovanje stiče u klasi prof. Dragice Tomašev na odseku harmonike Muzičke škole „Isidor Bajić“. Kao instrumentalista osvaja niz prvih nagrada na pokrajinskim, državnim takmičenjima i festivalima (Jugoslavija). Prijemni na Visokoj školi muzičkih umetnosti u Bratislavi položio je 1990. godine, međutim usled ukidanja razmene studenata ne odlazi na studije. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu diplomira 1994/95. godine na smeru Opšta muzička pedagogija, a 1993. godine otpočinje svoj pedagoški rad na odseku harmonike u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ (Novi Sad), gde i danas radi.

Zalaže se za koncertnu emancipaciju harmonike na polju solističkog, kamernog i orkestarskog muziciranja. Kao pedagog sa njegovim učenicima postiže visoka priznanja na domaćim i internacionalnim takmičenjima. Kao dirigent orkestra harmonika osnovne muzičke škole osvaja sva moguća priznanja u zemlji, a od 1999. diriguje orkestrom harmonika AKUD “Sonja Marinković“ i Muzičke škole „Isidor Bajić“ sa kojim nastavlja tradiciju dugu 60 god. te gradi internacionalnu karijeru. Sa ovim orkestrom apsolutni je pobednik i nosilac mnogih zlatnih trofeja kao što su: Smederevo – “Dani harmonike“(2003.), Grand prix trofej „Citta di Castelfidardo“/Italija (2003, 2009.), Pula /Hrvatska – “Međunarodni susreti harmonikaša” (2005, 2007, 2009, 2012, 2015.), Prag/Češka – Evropski festival orkestara- diploma „Excellent“(2006.), Slavonski Brod/Hrvatska – Međunarodni susreti orkestara harmonike „Bela pl.Panty“ (2012,2013.), Innsbruck/Austria – „World Music Festival”(2013.), Ruma /Srbija – Susreti muzičkih društava Vojvodine (2005, 2007, 2011, 2013). Osim dirigovanja bio je višegodišnji član kamernog orkestra „La campanella“ (umetnika Borisa Kovača) gde u domenu „World music“ scene nastupa po celom svetu. U nameri da proširi svoje znanje iz oblasti harmonike, dirigovanja i muzičke umetnosti uopšte pohađa seminare poznatih domaćih i stranih predavača a kao pedagog član je žirija na domaćim i internacionalnim talmičenjima u solističkim i orkestarskim kategorijama.

Milica Lazarevic w_c
Milica Lazarević

prof.  MŠ „Miloje Milojević“, Kragujevac

Milica Lazarević rođena je u Kragujevcu, gde uporedo sa osnovnom školom i Prvom kragujevačkom gimnazijom pohađa nižu i srednju muzičku školu (odsek harmonike u klasi prof. Slobodana Lazarevića). Svoju pedagošku aktivnost započinje uporedo sa studijama. Fakultet muzičke umetnosti (Odsek za muzičku pedagogiju) završava u Beogradu. Kao pedagog izgradila je sopstveni sistem rada sa talentovanim učenicima i ostvarila izuzetne rezultate, dajući značajan doprinos uspešnom razvoju i radu odseka harmonike u kragujevačkoj muzičkoj školi.

Osnovni moto njenog rada je da kod svakog učenika razvije ljubav prema muzici i da se svako razvija u skladu sa svojim potencijalom. Sa svojim učenicima kroz višedecenijski rad učestvovala je na svim domaćim i mnogim međunarodnim takmičenjima za harmoniku u inostranstvu, osvajajući najveća priznanja (prve i specijalne nagrade, zvanja laureata). Broj nagrada njenih učenika u dosadašnjem radu broji preko 600 nagrada. Treba posebno izdvojiti neke od prvih nagrada na najprestižnijim evropskim i svetskim takmičenjima za harmoniku: u Klingentalu (Nemačka), Kastelfidardu (Italija), Kamalu (Italija), Burkeredu (Danska), Marseju (Francuska), Trstu (Italija), Kozaniju (Grčka), Popradu (Slovačka), Puli (Hrvatska), Ohridu (Makedonija)…Od takmičenja u zemlji najvažniji je veliki broj nagrada na takmičenjima „Petar Konjović“ – Beograd, „Zvezdane staze“ – Kragujevac, „Mladi virtuoz“ – Beograd, „Dani harmonike“ – Smederevo. Veliki broj njenih učenika je stekao visoko muzičko obrazovanje na fakultetima u zemlji i inostranstvu, a mnogi rade kao predavači u muzičkim školama i fakultetima Srbije, Evrope, Australije. Neki od njenih bivših učenika danas spadaju u vodeće profesore harmonike u našoj zemlji: Dušan Vučković (prof. srednje muzičke škole u Kragujevcu), Predrag Kostović (docent na FILUM-u u Kragujevcu), Miljan Bjeletić (profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Nišu), Tatjana Lukić-Marks (profesor u muzičkoj školi u Sidneju), Miloš Milivojević (profesor harmonike u Londonu), Dragan Vasiljević (profesor u muzičkoj školi u Saragosi, Španija)… Milica Lazarević mnogo puta učestvovala je u radu žirija na festivalima muzičkih i baletskih škola Srbije, republičkim i međunarodnim takmičenjima. Tokom svog pedagoškog rada, bila je okružena vrsnim pedagozima (prof. Radomir Tomić, prof. Vojin Vasović), te uvek ističe da je svoje pedagoške sposobnosti razvijala i zahvaljujući saradnji sa kolegama. Usavršavala se na brojnim stručnim seminarima i predavanjima uglednih profesora harmonike: Jurija Šiškina, Vjačeslava Semjonova, Vladimira Besfamiljnova, Mike Vajrinena, Ivana Kovalova, Borisa Lenka, Teodora Anzelotija… Milica Lazarević jedan je od najuspešnijih nastavnika na festivalima i takmičenjima učenika muzičkih i baletskih škola Srbije i za to je dobila nekoliko priznanja. Jedan je od profesora sa najvećim brojem osvojenih nagrada na takmičenjima. Dobitnik je povelje Muzičke škole „dr Miloje Milojević“ u Kragujevcu za izuzetne zasluge i doprinos razvoju muzičke škole, nagrade Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije za istaknute pedagoške rezultate, nagrade Udruženja muzičkih i baletskih škola Srbije za rezultate u muzičkoj pedagogiji, na Četvrtom internacionalnom festivalu harmonike u Istočnom Sarajevu dodeljeno joj je priznanje za najuspešnijeg nastavnika.

Danijela Gazdic w_circle_02
mr Danijela Gazdić

red. prof. Muzičke akademije
Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Nižu muzičku školu ''Vojislav Vučković'' završila je u Sarajevu u klasi nastavnice Desanke Olenjuk, a srednju muzičku školu ''Dr Miloje Milojević'' završava u Kragujevcu u klasi prof. Radomira Tomića. Osnovne studije završila je na Kijevskom državnom konzervatorijumu ''P.I. Čajkovski'' 1995. godine u klasi prof. V.V. Besfaljmiljnova sa prosečnom ocenom 10 u toku studija, te magistrirala na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Ukrajine u Kijevu 1997. godine sa najvećim ocenama u klasi akademika N.A. Davidova. Rad na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu započinje 1998. godine kada i osniva odsek za harmoniku, gde danas predaje u zvanju redovnog profesora, a ujedno obavlja funkciju rukovodioca smera za harmoniku.

Od početka rada na Akademiji imala je niz zapaženih pedagoških rezultata. Studenti iz njene klase osvojili su preko 200 nagrada (specijalnih, prvih, drugih i trećih) na domaćim i međunarodnim takmičenjima i festivalima (Republika Srpska i BiH, Srbija, Hrvatska, Mađarska, Grčka, Italija, Ukrajina, Austrija, Rusija). Pored pedagoške, Danijela se bavi i koncertnom delatnošću. Održala je solističke koncerte u Nemačkoj, Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji te u nizu gradova Republike Srpske i BiH, kao i zapažene koncertne nastupe u saradnji sa umetnicima kako u oblasti muzike tako i u drugim oblastima scenskog stvaralaštva. U cilju dočaravanja harmonike kao jednog akademskog instrumenta, sa bogatim arsenalom zvučnih i izvođačkih mogućnosti snimila je CD ''Sjećanja'' na kojem su zabeležena dela različitih autora i stilova. Kao plod višegodišnjih koncertnih aktivnosti u oblasti kamerne muzike napravila je odabir i redakciju dela za flautu i harmoniku, violinu i harmoniku, te glas i harmoniku koje je objavila u zbirci pod nazivom ''Koncertni repertoar za kamernu muziku - I''. Kao član dueta ''Lagrimas'' snimila je CD ''Duo Lagrimas'' na kom su zabeležene i ovekovečene kompozicije različitih autora, a transkripcije za harmoniku uradila je Danijela. Glas kao najsavršeniji muzički instrument i harmonika koja svojim zvučnim i tehničkim mogućnostima dočarava vokalnost u izvođenju daju duetu ''Lagrimas'' prepoznatljivost po načinu i stilistici interpretacije. Bila je član žirija najprestižnijih svetskih takmičenja za harmoniku kao što su: Svetski kup, Svetski trofej, Festival slovenske muzike, Zvezdane staze, Beogradski festival harmonike, Akordeon art, a učestvovala je i u radu mnogobrojnih domaćih i međunarodnih žirija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Grčkoj, Kini, Italiji, Austriji i Rusiji. Recenzent je stručne literature za harmoniku i saradnik u više komisija pri Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske. Obavljala je funkciju šefa odseka za harmoniku (od 2000. do 2011. godine) kao i funkciju Prodekana za naučno-istraživački i umetnički rad (od 2005. do 2007. godine) na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Pedagoški i umetnički rad i aktivnosti na širenju muzičke kulture i duhovnosti nagrađeni su sa više Plaketa od strane Muzičke akademije, te zahvalnica od strane muzičkih škola u zemlji i inostranstvu (Republika Srpska, BiH, Srbija, Makedonija, Rusija). Danijela je nagrađena i Plaketom za najuspešniju ženu u gradu Istočno Sarajevo u 2006. godini, a njena biografija je uvrštena i u Eniciklopediju Republike Srpske.

Nenad Stojanovic w_c
Nenad Stojanović

prof. MŠ „Dušan Skovran“ u Ćupriji

Rođen je u Ćupriji, gde je i završio Školu za osnovno muzičko obrazovanje „Dušan Skovran“ u klasi Jelene Branković. Srednju školu završio je u muzičkoj školi u Kragujevcu u klasi Vladimira Mandića. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji na Cetinju u Crnoj Gori 2008. godine u klasi Bobana Bjelića.

Kroz svoje muzičko obrazovanje nastupao je na velikom broju domaćih takmičenja kao i na međunarodnim takmičenjima u Kastelfidardu, Klingentalu i Svetskom trofeju. Od 2009. godine radi u ŠOMO „Dušan Skovran“ u Ćupriji, a od 2015. godine u muzičkoj školi „Vladimir Đorđević“ u Jagodini. Godinama njegovi učenici osvajaju značajne nagrade na domaćim takmičenjima.

Vladimir Blagojevic w_c
mr Vladimir Blagojević

docent Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu

Vladimir Blagojević je rođen 1980. godine u Kragujevcu. Nižu i srednju muzičku školu završio je u rodnom gradu u klasama Slobodana Stanića i Vojina Vasovića. Diplomirao je 2004. i magistrirao 2007. godine na Visokoj školi za umetnost u Bernu (Švajcarska) u klasi Teodora Ancelotija, jednog od najprestižnijih svetskih umetnika na harmonici.

Pored mnogobrojnih prvih i specijalnih nagrada na domaćim takmičenjima, Vladimir Blagojević je laureat velikog broja internacionalnih takmičenja za harmoniku među kojima su najznačajniji: „Premio di Citta di Castelfidardo“ u Italiji 1995; Svetski kup u Švajcarskoj 1996; „Grand Prix“ u Francuskoj 1997; „Premio di Citta di Castelfidardo“ u Italiji 1997. i 1998; Svetski trofej u Andori 1997; Svetski Trofej u Italiji 1998. Bio je finalista takmičenja „Chain“ za sve instrumente, u Varšavi 2003. godine. Nosilac je nagrade Fondacije “All-Fellows“ iz Bazela za izuzetno solističko umetničko delovanje i razvoj savremene muzike, a 2004. postaje stipendista fondacije Friedl-Wald iz Ciriha. Pedagoška aktivnost reflektuje se kroz članstvo u žirijima na nekoliko značajnih internacionalnih takmičenja harmonike. Takođe, od 2004. je stalni član žirija međunarodnog kompozitorskog takmičenja Pre-Art u Cirihu. Održao je više seminara i predavanja u zemlji i inostranstvu kako na temu harmonike, tako i iz oblasti savremenog muzičkog stvaralaštva i uloge interpretatora u njemu. Vladimir Blagojević od kalendarske 2014. nosi zvanje docenta na Filološko—umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Njegovi studenti danas ostvaruju značajne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Poslednjih petnaest godina Vladimir Blagojević je aktivan na koncertnom podijumu kao solista i kamerni muzičar u Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Belgiji, Holandiji, Francuskoj, Portugaliji, Argentini, Austriji, Španiji, Jermeniji, Gruziji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji… Nastupao je u vodećim svetskim koncertnim prostorima kao što su: Berlinska filharmonija, Vigmor hol u Londonu, Frankfurtska Opera, Ciriška Opera, Teatar Kolon u Buones Airesu, KKL u Lucernu, Koncertgebau u Amsterdamu, Minhenska opera itd. Sarađivao je sa mnogim poznatim instrumentalistima kao što su: Petru Luga, Rachel Colly, Tomas Demenga, Matthias Arter, Ernesto Molinari, Teodoro Anzellotti, Aleksander Gabrys, Stefan Hussong, Borislav Čičovački, Saša Mirković, te sa dirigentima kao što su Stefan Asbury, Pierre Boulez, Matthias Pintscher, Frank Ollu, KH Gruber, Sylvain Camberling… Posebno se izdvajaju koncerti sa orkestrima: sa Simfonijskim orkestrom RTV Bajerna u Minhenu i Berlinu, sa Simfonijskim orkestrom RTV Baden-Virtenberga u Frajburgu, Štutgartu, Briselu i Berlinu, sa Simfonijskim orkestrom RTV Hesena u Parizu i Frankfurtu, sa Ansam6lom Studio 6 u Radio Beogradu sa direktnim prenosom na RTS Digital… Solistički resitali su ga odveli na mnoge značajne svetske scene – od prestižnog festivala u Lucernu, do Nacionalnog teatra Kolon u Buenos Airesu…Vladimir Blagojević je dugi niz godina pridruženi ili stalni član nekoliko kamernih ansambala sa velikom internacionalnom reputacijom. U prvom redu je „Ensemble Modern“ iz Frankfurta sa kojim kontinuirano nastupa već deset godina u gradovima poput Berlina, Pariza, Brisela, Milana, Frankfurta, Amsterdama, Londona… Bio je pridruženi član ansambla Pol Kle iz Berna sa kojim je nastupao u Ženevi, Buones Airesu, Cirihu, Bernu i Budimpešti. Od 2004. godine je stalni član ansambla „Pre-Art“ iz Ciriha sa kojima je zabeležio više od 40 nastupa u gradovima Švajcarske, Francuske, Nemačke, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Jedan je od koosnivača kolektiva „Studio 6“ 2012. godine, ansambla koji čine istaknuti umetnici iz cele Srbije, a čija se delatnost fokusira na izvođenje savremene umetničke muzike. Vladimir Blagojević je do sada snimio preko 20 kompozicija gostujući u različitim studijskim projektima. Posebno ga interesuje zajednički rad sa mnogim poznatim kompozitorima kao sto su Matthias Pintscher, Pierre Boulez, Matthias Arter, Miroslav Srnka, Wolfgang Rihm, Richard Berret, Oscar Bianchi, sa kojima je sarađivao na kreiranju novih dela za harmoniku ili za harmoniku u ansamblu. Na taj način Vladimir Blagojević se kontinuirano zalaže za razvoj ovog instrumenta i u pravcu njegovog integrisanja u svetsku orkestarsku i kamernu muziku. Tako je premijerno izveo oko sedamdeset novih kompozicija kao solista i u okviru pomenutih kamernih sastava.

www.vblagojevic.com

Milan Erakovic w_c
Milan Eraković

prof. MŠ “Kosta Manojlović” u Smederevu

Milan Eraković rođen je 09.11.1967. u Loznici. Osnovno muzičko obrazovanje stekao je u rodnom mestu, a srednje obrazovanje u MŠ "Stanković" u Beogradu u klasi prof. Vojislave Vuković-Terzić. Akademsko zvanje stekao je na Muzičkoj Akademiji u Istočnom Sarajevu u klasi dr Zorana Rakića. U toku školovanja učestvovao je na mnogim takmičenjima i manifestacijama i ostvario je zapažene rezultate.

Od 1988. godine radi na mestu profesora harmonike u MŠ "Kosta Manojlović" u Smederevu. Njegovi učenici su osvojili preko 350 nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Radio je u muzičkim školama u Valjevu, Šapcu, Loznici i Vršcu. Učestvovao je u radu žirija na Republičkom takmičenju, festivalu Muzičkih škola Srbije, takmičenju "Zvezdane staze", takmičenju harmonikaša u Pančevu, takmičenju harmonikaša u Lazarevcu, takmičenju harmonikaša u Aranđelovcu. Njegovi učenici uspešno nastavljaju akademske studije u Nemačkoj, Istočnom Sarajevu. Oženjen je i otac je dva deteta.

Milena Stojanovic w_c
Milena Stojanović

prof. MŠ ,,Stevan Mokranjac” u Kraljevu

Milena Stojanović rođena je 12. 10. 1986. godine u Kraljevu. Osnovnu i dve godine srednje muzičke škole završava u Kraljevu, u muzičkoj školi "Stevan Mokranjac” u klasi prof. Marije Vukićević, a dve godine uči u srednjoj muzičkoj školi "Dr Miloje Milojević” u Kragujevcu, gde i diplomira kao instrumentalista akordeonista u klasi prof. Vojina Vasovića. Master studije harmonike završava na muzičkoj akademiji "Hochschule für Musik Franz Liszt“ u Vajmaru, u Nemačkoj gde diplomira u klasi prof. Ivana Kovala.

Tokom školovanja postiže zapažene rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu i osvaja preko 15 nagrada, od kojih su najvažnije: Prva nagrada na međunarodnom takmičenju u Klingentalu, Nemačka 2004.; Prva nagrada na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije, Beograd 2004.; Prva nagrada na muzičkom festivalu "Zvezdane staze” u Kragujevcu 2004. godine. Prva nagrada na međunarodnom takmičenju "Dani harmonike” u Smederevu; Prva nagrada na međunarodnom takmičenju ,,Mladi harmonikaši” u Beogradu 2004. godine. Pored značajnih nagrada prof. Milena Stojanović je nastupila i održala koncerte u Vajmaru (Nemačka), Kaselu (Nemačka), Kortina Dampeco (Italija), Kolarac (Beograd) itd. Bila je polaznik brojnih seminara i sarađivala je sa najznačajnijim pedagozima i profesorima iz sveta harmonike: prof. Fridrihom Lipsom, prof. Radomirom Tomićem, prof. Štefanom Husongom, prof. Klaudijem Jakomučijem. Od 2009. godine je zaposlena kao prof. harmonike, kamerne muzike i orkestra. Od tada su učenici prof. Milene osvojili preko 30 nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima (Beograd, Šabac, Kragujevac, Loznica, Smederevo, Istočno Sarajevo, Kastelfidardo), a 2014. godine dobija priznanje muzičke škole "Stevan Mokranjac” za izuzetne rezultate postignute u pedagoškom radu. Isto priznanje dobija i 2015.godine, kao i Zahvalnicu za izuzetno zalaganje u vannastavnim aktivnostima. Učenici koji su diplomirali u klasi prof. Milene studenti su na univerzitetima u Bijeljini i Nišu. Trenutno je zaposlena na mestu prof. harmonike u muzičkoj školi "Stevan Mokranjac” u Kraljevu i dirigent je crkvenog hora Sv. Arhiđakon Stefan u Kraljevu.

Dalibor w_c
Dalibor Boljun

prof. harmonike

Dalibor Boljun (1981, Pula) diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Puli 2005 godine, na odseku za harmoniku. Tokom školovanja, učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim takmičenjima, na kojima je u više navrata osvajao prva mesta. Četvorostruki je osvajač apsolutnih prvih nagrada u Erbezzu, Italija, (1995., 1996., 2003. i 2005. godine) Na 53. Svetskom trofeju harmonike u kategoriji Senior, osvojio je 3. mesto.

Pored solističkih nastupa istakao se i u kamernom muziciranju, osvajajući prve nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima: Pula, Bjelovar, Erbezzo, Castelfidardo... Pored redovnog školovanja usavršavao se i na međunarodnim seminarima kod A. Skljarova, J. Šiškina, P. Soavea, L. Gore, J. Crabba, J. M. Fabianoa, D. Modrušana, Owen Murraya i drugih. Član je žirija na raznim međunarodnim takmičenjima kao što su: Susreti harmonikaša u Puli, Dani harmonike Smederevo, Hrvatsko takmičenje za harmoniku u Daruvaru, Muzički festival u Aranđelovcu. Predstavnik je Hrvatske kao član žirija i delegat na Svetskom trofeju harmonike i na Kup Mondijalu. Njegovi učenici su osvajači brojnih nagrada i apsolutni pobednici na državnim i međunarodnim takmičenjima (u Puli, Daruvaru, Smederevu, Tivtu, Sarajevu, Loznici, Aranđelovcu, Erbezzu, Castelfidardu,Victoriji (Kanada), Državno natecanje za harmoniku i dr.), na osnovu čega je nagrađen "Porinom za umjetnost" za izvrsne rezultate u radu s učenicima. Jedan je od predavača na "Ljetnjem kampu" u istarskom gradiću Tinjanu i standardni član orkestra "Stanko Mihovilić". Od 2011. godine radi u Makarskoj.

Keti w_c
Keti Petreska

prof. harmonike

Keti Petreska(1985) je osnovno muzicko obrazovanje stekla u M.S " Stevan Mokranjac" Kraljevo,u klasi prof. Vladamira Mandica. Cetvorogodisnje studije harmonike je zavrsila 2008 godine na Muzickoj akademiji Istocnog Sarajeva,u klasi profesora Danijele Gazdic.Za vreme skolovanja bila je dobitnik nagrada na raznim drzavnim i internacionalnim takmicenjima. Aktivan je ucesnik i organizator brojnih seminara i koncerta za harmoniku.

Svoj pedagoski rad zapocinje 2007 godine kao profesor u M.S "Stevan Mokranjac" Kraljevo. Pedagoskom delatnoscu se bavila u brojnim skolama u BiH i Srbiji. Od 2012 god. do danas radi u muzickoj skoli u Prilepu,R. Makedonija. Ucenici prof.Keti Petreskoj ucestvovali su na brojnim domacim i medjunarodnim takmicenjima i osvojili su zapazene rezultate. Angazovana je u radu strucnih zirija na domacim i medjunarodnim takmicenjma u Makedoniji,Srbiji,Hrvatskoj i BiH.