Beogradski Festival Harmonike | Žiri takmičenja
Belgrade Accordion Festival presents a series of events taking place in Belgrade, Serbia. It consists of an accordion player competition, concerts, master classes and lectures.
festival, harmonika, harmonike, takmicenje, master klas, master klasovi, accordion, fest, beograd, beogradski, bfh, competition, 2019
470
page-template-default,page,page-id-470,page-child,parent-pageid-403,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Žiri takmičenja

Radomir Tomic w_circle
Radomir Tomić

red. prof. „FILUM”, Kragujevac

Rođen je 1952. godine u mestu Volga (Rusija). Studirao je harmoniku i diplomirao na muzičko-pedagoškom fakultetu "Gnjesini" u Moskvi. Laureat je međunarodnog takmičenja "Foklandski dani muzike" u Kligentalu, Nemačka. Od 1980. do 1992. godine radi kao profesor u Muzičkoj školi u Kragujevcu i u tom razdoblju njegovi učenici osvajaju najviša priznanja na najprestižnijim evropskim takmičenjima. Od 1997. godine do danas radi kao profesor na fakultetima u Kragujevcu, Beogradu i Sarajevu. Višegodišnji je član žirija na međunarodnim takmičenjima u Kligentalu i Kastelfdardu, na Svetskom trofeju i na Svetskom kupu. Dobitnik je Nagrade Svetske asocijacije za harmoniku (C.I.A.) za izuzetan doprinos razvoju reproduktivne umetnosti na harmonici.

mr Miljan Bjeletic w_circle
mr Miljan Bjeletić

red. prof. Fakultet umetnosti, Niš

Rođen je 11. 6. 1973. godine. Studirao je na muzičkom konzervatorijumu “P. I. Čajkovski” u Kijevu (Ukrajina), u klasi prof. dr N. A. Davidova, gde je magistrirao 1998. godine. Njegovi studenti i učenici su pobednici na najprestižnijim internacionalnim takmičenjima (Svetski kup, Svetski trofej, Kastelfidardo, Klingental itd) i sa njima je ostvario više od 250 nagrada na najprestižnijim takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Miljan Bjeletić je redovni predstavnik Srbije u međunarodnim komisijama na najbitnijim Internacionalnim takmičenjima (Svetski kup, Svetski trofej, Kastelfidatdo, itd). Osim pedagoških rezultata, sa uspehom je koncertirao i radio kao predavač na seminarima u Srbiji, Francuskoj, Sloveniji, Italiji, Hrvatskoj, Litvaniji, Holandiji, Nemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Belgiji, Kini, Letoniji, Švajcarskoj. Savez udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije 2004. dodelio mu je nagradu za pedagoška dostignuća u toj godini, a 2008. godine dobio je nagradu Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije za ostvarene višegodišnje pedagoške rezultate. Takođe, dobitnik je sertifikata “Elita svetske harmonike“ (nagrada dodeljena u Kijevu) 2007. godine. Dobitnik je priznanja Muzičke škole “dr Miloje Milojević” koja mu je dodelila “Povelju” 2008. godine za izuzetne zasluge i doprinos razvoju Muzičke škole u Kragujevcu. Dobitnik je nagrade Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, za postignute višegodišnje pedagoške rezultate za 2012. godinu. Član je Umetničkog veća Svetske asocijacije akordeonista „Svetski trofej“ od 2012. godine i član je muzičkog komiteta Međunarodne konfederacije akordeonista „Svetski kup“ od 2014. godine. Međunarodna konfederacija akordeonista “Svetski kup” dodelila mu je nagradu “Za izuzetne zasluge”u Kanadi 2013. godine. Radi u zvanju redovnog profesora harmonike na Fakultetu Umetnosti u Nišu, gde je šef katedre za harmoniku, gitaru i udaračke instrumente.

Danijela Gazdic w_circle_02
mr Danijela Gazdić

red. prof. Muzičke akademije
Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Nižu muzičku školu ''Vojislav Vučković'' završila je u Sarajevu u klasi nastavnice Desanke Olenjuk, a srednju muzičku školu ''Dr Miloje Milojević'' završava u Kragujevcu u klasi prof. Radomira Tomića. Osnovne studije završila je na Kijevskom državnom konzervatorijumu ''P.I. Čajkovski'' 1995. godine u klasi prof. V.V. Besfaljmiljnova sa prosečnom ocenom 10 u toku studija, te magistrirala na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Ukrajine u Kijevu 1997. godine sa najvećim ocenama u klasi akademika N.A. Davidova. Rad na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu započinje 1998. godine kada i osniva odsek za harmoniku, gde danas predaje u zvanju redovnog profesora, a ujedno obavlja funkciju rukovodioca smera za harmoniku.

Od početka rada na Akademiji imala je niz zapaženih pedagoških rezultata. Studenti iz njene klase osvojili su preko 200 nagrada (specijalnih, prvih, drugih i trećih) na domaćim i međunarodnim takmičenjima i festivalima (Republika Srpska i BiH, Srbija, Hrvatska, Mađarska, Grčka, Italija, Ukrajina, Austrija, Rusija). Pored pedagoške, Danijela se bavi i koncertnom delatnošću. Održala je solističke koncerte u Nemačkoj, Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji te u nizu gradova Republike Srpske i BiH, kao i zapažene koncertne nastupe u saradnji sa umetnicima kako u oblasti muzike tako i u drugim oblastima scenskog stvaralaštva. U cilju dočaravanja harmonike kao jednog akademskog instrumenta, sa bogatim arsenalom zvučnih i izvođačkih mogućnosti snimila je CD ''Sjećanja'' na kojem su zabeležena dela različitih autora i stilova. Kao plod višegodišnjih koncertnih aktivnosti u oblasti kamerne muzike napravila je odabir i redakciju dela za flautu i harmoniku, violinu i harmoniku, te glas i harmoniku koje je objavila u zbirci pod nazivom ''Koncertni repertoar za kamernu muziku - I''. Kao član dueta ''Lagrimas'' snimila je CD ''Duo Lagrimas'' na kom su zabeležene i ovekovečene kompozicije različitih autora, a transkripcije za harmoniku uradila je Danijela. Glas kao najsavršeniji muzički instrument i harmonika koja svojim zvučnim i tehničkim mogućnostima dočarava vokalnost u izvođenju daju duetu ''Lagrimas'' prepoznatljivost po načinu i stilistici interpretacije. Bila je član žirija najprestižnijih svetskih takmičenja za harmoniku kao što su: Svetski kup, Svetski trofej, Festival slovenske muzike, Zvezdane staze, Beogradski festival harmonike, Akordeon art, a učestvovala je i u radu mnogobrojnih domaćih i međunarodnih žirija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Grčkoj, Kini, Italiji, Austriji i Rusiji. Recenzent je stručne literature za harmoniku i saradnik u više komisija pri Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske. Obavljala je funkciju šefa odseka za harmoniku (od 2000. do 2011. godine) kao i funkciju Prodekana za naučno-istraživački i umetnički rad (od 2005. do 2007. godine) na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Pedagoški i umetnički rad i aktivnosti na širenju muzičke kulture i duhovnosti nagrađeni su sa više Plaketa od strane Muzičke akademije, te zahvalnica od strane muzičkih škola u zemlji i inostranstvu (Republika Srpska, BiH, Srbija, Makedonija, Rusija). Danijela je nagrađena i Plaketom za najuspešniju ženu u gradu Istočno Sarajevo u 2006. godini, a njena biografija je uvrštena i u Eniciklopediju Republike Srpske.

Zoran Rakic w_circle
dr Zоrаn R. Rаkić

profesor harmonike, mеtоdičаr, аnаlitičаr

Visоkо оbrаzоvаnjе jе stekao nа Ruskoj nacionalnoj akademiji muzike „Gnjesinih“ u Mоskvi – instrument harmonika (diplоmirао 1990. godine, mаgistrirао 1994. godine u klasi Borisa M. Jegorova i dоktоrirао 2004. godine pod mentorstvom akademika prof. dr Mihaila J. Imhanjickog). U аkаdеmskоm nаstаvničkоm zvаnju jе redovnog prоfеsоrа od 2011.g.. Аutоr jе šеst udžbеnikа u izdаnju bеоgrаdskоg Zаvоdа zа udžbеnikе i nаstаvnа srеdstva, tri teorijsko-naučna rada, a priredio je i objavio još 10 zbirki literature za harmoniku od čega jednu autorsku.

Studеnti i učеnici dr Zоrаnа Rаkićа su оstvаrili znаčаjnе rеzultаtе: osvojili su 420 nаgrаdа оd čеgа 269 pоbеda, spеcijаlnih i prvi nаgrаdа na brojnim takmičenjima i festivalima u zemlji i inostranstvu. Dо sаdа је 160 putа učеstvоvао u rаdu stručnih žirijа (57 puta predsednik) u Srbiji, Crnоj Gоri, Slоvеniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Mаkеdоniji, Rusiji, Ukrаjini, Slоvаčkоj, Švajcarskoj, Grčkоj, Itаliji, Frаncuskоj, Španiji, Pоrtugаliji, Velikoj Britaniji, Аustrаliji, Austriji, Nemačkoj, Litvaniji, Latviji, Kini i Poljskoj. Bio je 95 puta prеdаvаč nа sеminаrimа, zimskim i lеtnjim škоlаmа, majstorskim radionicama, učesnik na naučnim i stručnim skupovima u zеmlji i inоstrаnstvu (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Nemačka, Velika Britanija, Italija, Francuska, Švajcarska, Francuska, Španija, Portugalija, Kina, Poljska i Rusija). Član je redakcija međunarodnih naučnih časopisa u Ukrajini („Pedagoška nauka” Državnog univerziteta u Lugansku) i Rusiji (Državnog instituta za umetnost i kulturu u Belgorodu). Dоbitnik jе 148 nаgrаdа i priznаnjа (mеđu kоjimа sе izdvаjаju: nаgrаdа Svеtskе kоnfеdеrаcijе аkоrdеоnistа (CIA) zа dоprinоs rаzvоju i аfirmаciji hаrmоnikе (2005), Diploma i ordеn Višе ligе аkоrdеоnistа svеtа (Kijev, 2009), Plaketa Univerziteta u Istočnom Sarajevu za istaknut rad i dostignuća u nastavnoj, naučnoj, umjetničkoj, kulturnoj, sportskoj i drugoj djelatnosti Univerziteta (2011), Povelja Univerziteta u Istočnom Sarajevu za naročite zasluge i izuzetan doprinos u razvoju Univerziteta kao i za izuzetna dostignuća u nastavnoj i naučnoj delatnosti Univerziteta (2014). Decembra 2011.g. izabran je u zvanje počasnog profesora Belgorodskog državnog instituta za umetnost i kulturu (Rusija). Nepunih 10 godina (2006-2015) je bio dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pedagošku delatnost obavlja na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (Srbija), na Državnom institutu za umetnost i kulturu (počasni profesor) u Belgorodu (Rusija) i na Fakultetu za prirodno-matematičke i pedagoške nauke (gostujući profesor) Univerzitetu u Mostaru (Bosna i Hercegovina).

Boban Bjelic w_circle
Boban Bjelić

docent na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu

BOBAN BJELIĆ(1965) rođen je u Čačku. Završio je srednju muzičku školu “Stanković” u Beogradu, u klasi profesorke Vojislave Vuković Terzić. Diplomirao je i magistrirao studije harmonike na Ruskoj akademiji muzike “Gnjesinih”, u klasi prof. Fridriha Lipsa (1992). Na istoj akademiji diplomirao je i opersko-simfonijsko dirigovanje u klasi prof. Pavela Landoa (1995). Dobitnik je stipendije za mlade umetnike Fondacije ″Ivo Pogorelić″. Laureat je internacionalnog takmičenja za harmoniku “Grand Prix de l’Accordion” u Francuskoj (1987).

Dirigovao je orkestrima: Kraljevski gudači Sv. Đorđa, Crnogorski kamerni orkestar, Ruski simfonijski orkestar Borodin″, Orkestar nove opere ″Moskva″, Nacionalni simfonijski orkestar Perua, itd. Kao solista na harmonici nastupao je u gradovima bivše Jugoslavije, Rusije, Litvanije, Ukrajine, Italije, Holandije i Latinske Amerike. Kao član različitih kamernih sastava (″Таngo Nova″, ″Trio Anima″, ″BGV trio″, grupa "Palinix″ - Holandija) nastupao je na internacionalnim festivalima ″Belef″, ″Ring-ring″ (Beograd), ″Nomus″, ″Interzone″ (Novi Sad), ″Sarajevska zima″ (BiH), ″Оhridsko leto″ (Макеdonija), ″Lent″ (Slovenija), ″Budvansko leto″ (Crna Gora), ″Proleće u Moskvi" (Rusija), Route -05 (Holandija), Mediterraneo Adriatico (Italija). Nastupao je sa Lučano Pavarotijem, Fransoa Rene Dišablom, Fridrihom Lipsom, Đorđom Delarole… Trenutno je angažovan kao profesor harmonike u srednjoj muzičkoj školi ″Stanković″, docent je na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu i gostujući profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju i Muzičkoj akademiji u Temišvaru.

Gvozden Erakovic w_circle
Gvozden Eraković

prof. „Kosta Manojlović”, Smederevo

Rođen je u Loznici, u porodici muzičara. Svoje muzičko obrazovanje započinje u Šapcu u klasi prof. Živana Gajića. Srednju školu upisuje u klasi prof. Radomira Tomića, a završava je u klasi prof. Vojina Vasovića. Višu muzičku školu u Nišu završava u klasi prof. Vojina Vasovića. Muzičku akademiju u Srpskom Sarajevu upisuje i završava u klasi prof. Zorana Rakića. U toku svog školovanja bio je polaznik mnogih seminara gde su predavači bili najistaknutiji profesori u svetu harmonike. Takmičio se i osvajao više nagrada, od kojih kao najdražu izdvaja prvu nagradu na takmičenju harmonike iz 2000. godine iz Paralije u Grčkoj.

Svoj pedagoški rad započinje 2000. godine u muzičkoj školi „Mihajlo Vukdragović“ u Šapcu, a zatim od 2003. godine prelazi u muzičku školu „Kosta Manojlović“ u Smederevu. Već u prvim godinama rada do izražaja dolazi kvalitetno obrazovanje koje je dobio u nasleđe od profesora koji su kroz školovanje imali uticaja na njegov razvoj, kako muzički tako i intelektualni. Tome u prilog govori i to da je gotovo na svim takmičenjima koja se održavaju u zemlji bio član žirija: Republičko takmičenje, Festival muzičkih i baletskih škola Srbije, „Zvezdane staze“ u Kragujevcu, takmičenja u Smederevu, Beogradu, Novom Kneževcu, Loznici, Bačkoj Topoli, Svetskom takmičenju „Internet music competition“, a u inostranstvu je bio član žirija u Sanoku u Poljskoj, Paraliji u Grčkoj, i Ugljeviku u Republici Srpskoj. U toku rada sa svojim đacima osvaja veliki broj nagrada u zemlji i inostranstvu. Tu su ukupno preko sto prvih nagrada, jedanaest drugih, prve i druge nagrade na Republičkom takmičenju, specijalna nagrada na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, četvrto i peto mesto na Svetskom trofeju, finale u Klingentalu (dva šesta, sedmo i deseto mesto), pobednik takmičenja u Sanoku u Poljskoj, treće mesto u Popradu u Slovačkoj, apsolutni pobednik na takmičenju u Loznici, više puta laureati na takmičenjima u Beogradu, Istočnom Sarajevu, Novom Kneževcu, Loznici, Lazarevcu, Pančevu, Ugljeviku, prve i druge nagrade u Istočnom Sarajevu, prve nagrade na Danima harmonike Smederevo. Pored toga, četiri godine njegov kandidat je prolazio na izboru za Svetski trofej koji se tradicionalno održava u Smederevu na takmičenju „Dani harmonike“. Mnogi učenici koji su završili srednju školu u njegovoj klasi nastavili su školovanje na muzičkim akademijama u Nemačkoj, Istočnom Sarajevu, Kragujevcu, Beogradu i Bijeljini. Posebno se izdvaja Eraković Filip koji je u Esenu u Nemačkoj u klasi prof. Mie Miki proglašen za jednog od najboljih mladih umetnika u Nemačkoj za 2011. godinu. Danas su mnogi od njih takođe profesori u školama. Od 2008. godine radi kao profesor na Akademiji Lepih Umetnosti u Beogradu, a od 2015. godine kao spoljni saradnik na Akademiji Umetnosti Slobomir P u Bijeljini, odeljenje u Beogradu. Radi u MŠ „Kosta Manojlović“ u Smederevu, gde od 2013. godine obavlja funkciju direktora škole. Više puta je bio mentor pripravnicima za uvođenje u posao u Smederevu, Smederevskoj Palanci i Vršcu. Oženjen je i ima dva deteta.

Goran-Penic w_c
Goran Penić

prof. MŠ „Isidor Bajić“, Novi Sad

Goran Penić (1970) rođen je u Novom Sadu. Svoje osnovno i srednje muzičko obrazovanje stiče u klasi prof. Dragice Tomašev na odseku harmonike Muzičke škole „Isidor Bajić“. Kao instrumentalista osvaja niz prvih nagrada na pokrajinskim, državnim takmičenjima i festivalima (Jugoslavija). Prijemni na Visokoj školi muzičkih umetnosti u Bratislavi položio je 1990. godine, međutim usled ukidanja razmene studenata ne odlazi na studije. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu diplomira 1994/95. godine na smeru Opšta muzička pedagogija, a 1993. godine otpočinje svoj pedagoški rad na odseku harmonike u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ (Novi Sad), gde i danas radi.

Zalaže se za koncertnu emancipaciju harmonike na polju solističkog, kamernog i orkestarskog muziciranja. Kao pedagog sa njegovim učenicima postiže visoka priznanja na domaćim i internacionalnim takmičenjima. Kao dirigent orkestra harmonika osnovne muzičke škole osvaja sva moguća priznanja u zemlji, a od 1999. diriguje orkestrom harmonika AKUD “Sonja Marinković“ i Muzičke škole „Isidor Bajić“ sa kojim nastavlja tradiciju dugu 60 god. te gradi internacionalnu karijeru. Sa ovim orkestrom apsolutni je pobednik i nosilac mnogih zlatnih trofeja kao što su: Smederevo – “Dani harmonike“(2003.), Grand prix trofej „Citta di Castelfidardo“/Italija (2003, 2009.), Pula /Hrvatska – “Međunarodni susreti harmonikaša” (2005, 2007, 2009, 2012, 2015.), Prag/Češka – Evropski festival orkestara- diploma „Excellent“(2006.), Slavonski Brod/Hrvatska – Međunarodni susreti orkestara harmonike „Bela pl.Panty“ (2012,2013.), Innsbruck/Austria – „World Music Festival”(2013.), Ruma /Srbija – Susreti muzičkih društava Vojvodine (2005, 2007, 2011, 2013). Osim dirigovanja bio je višegodišnji član kamernog orkestra „La campanella“ (umetnika Borisa Kovača) gde u domenu „World music“ scene nastupa po celom svetu. U nameri da proširi svoje znanje iz oblasti harmonike, dirigovanja i muzičke umetnosti uopšte pohađa seminare poznatih domaćih i stranih predavača a kao pedagog član je žirija na domaćim i internacionalnim talmičenjima u solističkim i orkestarskim kategorijama.

Snezana Vlastic w_circle
Snežana Vlastić

prof. „dr Miloje Milojević”, Kragujevac

Snežana Vlastić je rođena 1964. god. u Kragujevcu. Osnovnu i srednju muzičku školu završila je u Kragujevcu u klasi prof. Radomira Tomića. Diplomirala je 1986. god. na Visokoj školi muzičkih umetnosti u Bratislavi (Slovačka), u klasi prof. Rajmunda Kakonia. U toku školovanja nastupa kao solista na mnogobrojnim koncertima i takmičenjima i osvaja značajne nagrade. Od tada do danas učenici iz njene klase osvojili su preko 300 nagrada. Među njima su laureati najznačajnijih domaćih i međunarodnih takmičenja: Klingental, Kastelfidardo, Svetski kup, Svetski trofej, Pula, Poprad, Sarajevo, Ohrid, Loznica, Beograd, Smederevo, Novi Kneževac, Kragujevac, Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije, Međunarodno takmičenje „Petar Konjović“ u Beogradu...

Angažovana je kao član žirija na mnogobrojnim takmičenjima: Svetski kup, Svetski trofej, Pula, Podgorica, Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije, Smederevo, Loznica, Kragujevac... Radila je kao član republičkih komisija na izradi planova i programa za harmoniku za učenike osnovnih i srednjih škola muzičkih škola, propozicija Republičkog takmičenja, na izboru obaveznih kompozicija za harmoniku za Republičko takmičenje i Festival MBŠS, takođe je učestvovala na seminarima organizovanim od strane ZMBŠ Srbije, kao i raznim stručnim seminarima Žaka Mornea, Elzebet Mozer, Jurija Šiškina, Teodora Anzelotija i mnogih drugih. Ove školske godine obeležiće 30 godina pedagoškog rada. Za postignute višegodišnje rezultate nagrađena je: - 1997. god. za izuzetne jednogodišnje pedagoške rezultate od Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, - 2006. god. za izuzetne višegodišnje pedagoške rezultate od Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, - 2008. god. Poveljom za izuzetne zasluge i doprinos razvoju muzičke škole „dr Miloje Milojević“ u Kragujevcu, -2013. god. za višegodišnje pedagoške rezultate i svestrano delovanje u obrazovanju od Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije. Snežana Vlastić radi kao profesor harmonike i kamerne muzike u muzičkoj školi „dr Miloje Milojević“ u Kragujevcu.

Goran Arsic w_circle
Goran Arsić

prof. MŠ „Stevan Hristić“ u Kruševcu

Goran Arsić je rođen 29. 2. 1972. godine u Kruševcu gde je završio osnovno muzičko obrazovanje. Dva odseka – instrumentalni (harmoniku u klasi prof. Slobodana Đurića) i teoretski završio je u Smederevskoj Srednjoj muzičkoj školi „Kosta Manojlović“. Diplomirao je na prestižnoj Muzičkoj akademiji A.V. Neždanova u Odesi (Ukrajina), na odseku haarmonika, 1996. godine u klasi prof. Vladimira Murze, eminentnog stručnjaka i jednog od vodećih umetnika na harmonici u svetu. Kao student, Goran je bio stipendista Fonda za podsticaj i razvoj mladih talenata Opštine Kruševac. Po povratku u zemlju posvetio se pedagoškom radu u svojoj nekadašnjoj školi.

Za dvadeset tri godine rada u MŠ „Stevan Hristić“ u Kruševcu, njegovi učenici su osvojili 300 nagrada na republičkim i prestižnim međunarodnim tekmičenjima. Četiri puta je biran za profesora godine 2003., 2009., 2018. i 2019. godine. U 2018.godini njegovi učenici osvojili su ukupno 40 nagrada (2 laureata, 24 prvih i 14 drugih nagrada). Za primernu aktivnost i postignute rezultate dobitnik je Oktobarske i Vidovdanske nagrade grada Kruševca. A u 2019. godini njegovi učenici osvojili su 46 nagrada (7 laureata, 23 prve nagrade i 16 druge nagrade). Njegovi učenici su sada profesori harmonike u Kruševcu, Brusu, Aleksandrovcu, Prokuplju, Trsteniku i Bernu. U pedagoškom radu sa učenicima posebno se ističe rad sa orkestrom kao i njegovi autorski projekti. 2007.godine formira veliki nestandardni orkestar Goran & Bonum Artis koga čine eminentni izvođači iz cele Srbije, koji broji ukupno 70 članova. Napravio je saradnju sa Gudačkim kamernim orkestrom Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda, i Muzičke akademije iz Niša, perkusionistima Beogradske filharmonije, profesorimaMŠ “Stevan Hristić” i crkvenim horom ”Sveti knez Lazar” iz Kruševca.Sa ovim orkestrom izveo je tri velika autorska projekta. “Varijacije na narodne teme” (2007.), “Arhipelag Gulag” (2010.) I “Telefonski razgovor” (2014.). Sva tri projekta premijerno su izvedena u Kruševačkom pozorištu. Sa projektom “Varijacije na narodne teme” otvorio je celovečernjim koncertom VII međunarodno takmičenje “Dani harmonike u Smederevu” (2002.), a sa projektom “Telefonski razgovor” međunarodno takmičenje “Dani harmonike u Ugljeviku” (2014.). Godine 2015. Goran Arsić je dobitnik Zlatne povelje Opštine Brus, za afirmaciju harmonike i razvoj muzičke kulture u Brusu, gde se bavio pedagoškim radom 17 godina. Profesor Arsić je bio član žirija za disciplinu “orkestar” na Republičkom takmičenju, 2005.godidne u Zemunu i 2013.godidne kao član Republičkog festival u Pančevu, i 2019. član međunarodnog žirija u Ugljeviku (BIH). Tri puta je bio član žirija na Internacionalnoj manifestaciji “Dani harmonike u Smederevu” (2015., 2018. I 2019. godine). i Međunarodnog takmičenja u Loznici (2019.). Profesor Arsić je u 2020.godini angažovan kao član žirija na međunarodnim takmičenjima iz harmonike u Sarajevu, Beogradu, Smederevu, Knjaževcu, Ugljeviku i Aleksincu.

Vesna Sarac w_circle
Vesna Šarac

prof. MŠ “Dara Čokorilo” u Nikšiću

Vesna Šarac rođena je 1983. godine u Nikšiću. Svoje osnovno muzičko obrazovanje stiče u Muzičkoj školi “Dara Čokorilo” u Nikšiću, u klasi prof. Ljiljane Radović. Srednje muzičko obrazovanje, instrumentalni odsek, završava u ŠOSMO “Vasa Pavić”, Podgorica, u klasi prof. Irene Merdović. Na Muzičkoj akademiji na Cetinju 2007. godine diplomira na studijskom programu Opšte muzičke pedagogije. Na istoj akademiji 2017. godine završava i specijalističke studije harmonike u klasi prof. Predraga Jankovića. U toku školovanja osvaja nagrade kao solista i član kamernog sasatva.

Od 2007. godine zaposlena je u Muzičkoj školi “Dara Čokorilo” u Nikšiću, na predmetima harmonika i kamerna muzika. Od 2008. godine rukovodi orkestrom harmonika osnovne škole, kasnije i mešovitim orkestrom osnovne i srednje škole. Tokom pedagoškog rada njeni učenici su osvojili preko 130 nagrada na državnom i međunarodnim takmičenjima i laureati su na Festivalima mladih muzičara Crne Gore,” takmičenjima “Zvezdane staze”- Kragujevac, “Harmonika fest” - Tivat, Međunarodni susreti harmonikaša - Pula, “Eufonija” - Novi Sad. Od 2012 do 2019. godine na Festivalima mladih muzičara Crne Gore redovan je član žirija za discipline Kamerna muzika, Orkestar i Harmonika solo. Od 2014. godine rukovodilac je stručnog aktiva, a 2019. godine učestvuje u izradi obrazovnih programa za module Harmonika i Orkestar. Koncertno nastupa kao član različitih kamernih sastava i kao dirigent mešovitog orkestra. Školske 2017/18 i 2018/19 dobitnik je nagrade iz Fonda za talentovane učenike i profesore koje dodjeljuje Ministarstvo prosvjete Crne Gore.

Aleksandar Sasa Stojanovic w_circle
Aleksandar Saša Stojanović
Aleksandar Saša Stojanović je rođen u Zemunu gde je završio osnovnu i srednju Muzičku školu "Kosta Manojlović" u klasama mr Janeza i prof. Antona Govednika. Prvi je učenik u Jugoslaviji koji je od 1986. u muzičkoj školi pohađao nastavu harmonike na dugmetari. Visoko obrazovanje je stekao na državnoj Ruskoj akademiji muzike „Gnjesinih“ u Moskvi. Osnovne i magistarske studije (sa prosekom 9,6) je završio u klasi prof. Juri Vostrelova.

Za vreme školovanja dobio je mnoge značajne nagrade i priznanja, od kojih su najznačajnije: 1. mesto (apsolutni pobednik u konkurenciji od 140 takmičara) na takmičenju harmonikaša u klasičnoj muzici „Citta di Castelfidardo“ u Italiji - nagrada Predsednika Italije (1988.); 3. mesto u kategoriji seniora na takmičenju „Svetski trofej“ u Parizu (Fontainebleau) Francuska (1988.); „Oktobarska nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih“ (Skupština grada Beograda, 1989.). U pedagoškom radu je sa svojim učenicima osvojio veliki broj prvih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Objavio je dve knjige „Rad na usavršavanju klavirske tehnike“ (prevod sa ruskog jezika A.Libermana, dva izdanja) i udžbenik „20 Srpskih narodnih kola“ za učenike muzičkih škola.

blank
Sonja Stanković

prof. MŠ “Milenko Živković” u Paraćinu

Sonja Stanković, rođena 19. 4. 1977. godine u Ćupriji. Nižu muzičku školu „Dušan Skovran“ u Ćupriji, završila je u klasi profesorke Jelene Branković. Uporedo odlazi na dodatno usavršavanje kod profesora Radomira Tomića i profesora Slobodana Stanića. U završnom razredu niže muzičke škole odlazi na masterklas u Kragujevac (čuvena letnja škola za harmoniku), koji je držao profesor Radomir Tomić. Srednju muzičku školu „Kornelije Stanković“ u Beogradu, upisuje je u klasi profesorke Vojislave Vuković-Terzić, a završava u klasi profesora Bobana Bjelića. Diplomirala je 1999. godine na Višoj muzičkoj školi u Nišu, u klasi profesora Vojina Vasovića. Tokom svog školovanja učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i Međunarodnim takmičenjima, dobitnik je velikog broja nagrada.

Svoj pedagoški rad u ŠOMO „Dušan Skovran“ u Ćupriji, započinje još za vreme studiranja. Uporedo je radila i u muzičkoj školi „Milenko Živković“ u Paraćinu. Za 17. godina pedagoškog rada njeni učenici su osvojili preko 150 nagrada i na raznim takmičenjima pobeđivali u kategorijama: solisti, kamerna muzika, orkestar. 2005. godine sa orkestrom harmonika muzičke škole „Milenko Živković“ osvaja laureat na Međunarodnom takmičenju „Dani harmonike“ u Smederevu. Orkestar harmonika je iste godine nastupio u školi u Frajburgu, na poziv direktora muzičke škole. 2006. godine, nakon Međunardnog takmičenja „Zvezdane staze“ u Kragujevcu, dobija poziv od kolege Kimmo Mattila da odvede svoje đake, kako bi nastupili u Republici Finskoj. Značajniji rezultati u periodu od 2012. do 2017. godine su: Međunarodno takmičenje „Zvezdane staze“ u Kragujevcu, 2012. i 2014. godine, učenik Ivan Radivojević osvaja pehar. Šesto takmičenje učenika harmonike u Pančevu, 2014. godine, Ivan Radivojević osvaja pehar. Sedmo takmičenje učenika harmonike u Pančevu, 2015. godine, njeni učenici osvajaju laureat u kategoriji kamernih sastava. 59. Festival muzičkih i baletskih škola Srbije, 2015. godine, učenik Luka Stevanović osvaja 100 poena. Republičko takmičenje u Beogradu, Luka Stevanović osvaja drugu nagradu. Beogradski festival harmonike, 2017. godine, sa svojim đacima osvaja pehar u kategoriji orkestara. U periodu od 2003. do 2015. godine, proglašena je od strane nastavničkog veća za najuspešnijeg nastavnika škole. Dva puta joj je dodeljena „Oktobarska nagrada“, najprestižnija nagrada lokalne samouprave na polju obrazovanja i nauke. Bila je član stručnog žirija na takmičenjima: Internacionalni festival harmonike u Ubu, 2015.; Beogradski festival harmonike u Beogradu, 2016. i 2018.; Srbija u ritmu Evrope, 2016.; Takmičenje učenika harmonike u Pančevu, 2017.; Međunarodni muzički festival u Aranđelovcu, 2018.

blank
Milan Radulović

nastavnik harmonike MŠ „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu

Rođen 26. 12. 1983. u Čačku, gde stiče osnovno muzičko obrazovanje. Srednju muzičku školu završio u Kragujevcu u klasi prof. Miljana Bjeletića, gde za kratko vreme postaje jedan od najuspešnijih đaka u svojoj generaciji. Diplomirao na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, u klasi prof. Radomira Tomića. Učestvovao je na domaćim i međunarodnim takmičenjima na kojima je ostvario značajne rezultate, a najveći uspeh je drugo mesto na takmičenju "Citta di Castelfidardo" (Italija) u kategoriji seniora 2002. Kao student počinje da se bavi komponovanjem i njegove prve kompozicije su nagrađene na takmičenjima u Smederevu i San Sebastianu (Španija).

Od 2009. god. radi u muzičkoj školi „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu. Njegovi učenici su osvojili preko 100 nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, i 20 puta bili pobednici u kategoriji. Dobitnik je Priznanja muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu za postignute rezultate u pedagoškom radu 2013-2017. godine.